УСЛОВИЯ

 

                                                                ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА –

 

                                                                                       КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

„ПРОДАВАЧ” е търговец, който продава свои стоки чрез електронния магазин www.bgmarketo.com/ . Продавачът е лицето, което се регистрира в този сайт и което продава нови стоки. Потребителят сключва с Продавачът договор за покупко-продажба онлайн на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

„ОБЯВИТЕЛ“ е лицето, което публикува обява. Обявите са за продажба на употребявани стоки, покупка, извършване на услуги,  размяна на продукти, работа и всичко друго позволено от Българското и Европейско законодателство . Същият за да придобие права, се абонира за някой от предлаганите Планове за обяви.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия и закупува стоки и/или заявява ползването на услуги предлагани от този електронен магазин.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е сайтът www.bgmarketo.com/, чиято основна цел е покупко-продажба на стоки и предлагане на услуги.

„СОБСТВЕНИКЪТ“ е лицето, което притежава правата върху онлайн магазина www.bgmarketo.com/  и има пълните права едностранно да променя съдържанието на сайта, както и начините за достъп до него.

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки и за ползване на услуга/и. Закупената стока се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в Поръчката от Потребителят адрес, след като бъде одобрена по имейл или телефон.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключения от разстояние чрез настоящият електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач, Обявител и Потребител.

„КУРИЕР” е физическо и юридическо лице, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителят адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„УСЛУГА“  е възможността на Потребителите на този сайт да купуват и продават стоки, и да предлагат услуги от него.

За да пазарувате от настоящия електронен магазин е необходимо да се  направи поръчка, като се попълнят съответните форми.

Всеки потребител на системата, заявява и се съгласява да спазва, приема и не нарушава установените условия, правила и задължения за ползването на сайта.

Този документ съдържа Условията за достъпа до уебсайта и за използването му. Ако не приемате Условията, посочени тук, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САЙТА! Използването на Услугите, достъпни без регистрация, също ще се счита за израз на съгласие с тези Условия.

Във връзка с предоставяните Услуги сайтът обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика за поверителност“), с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от тези Условия.

1.Регистрация

1.1. Уеб сайтът www.bgmarketo.com/ предоставя на физически лица – крайни потребители безплатни и платени услуги. Услугите включват възможности за търсене и закупуване на всичко необходимо за децата. Сайтът предлага възможност на всеки гражданин по-голям от 18 год. да бъде потенциален купувач, продавач и обявител.

1.2. За да се ползват Услугите, Вие трябва да гарантирате, че сте навършили 18 години и можете/дееспособен сте да сключите договор. Ние, собствениците на този сайт, не носим отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

1.3. Ползването на част от Услугите е възможно само с регистрация. Регистрацията се извършва лично, като не се допуска извършване на регистрация от името на други лица. При регистрация се изисква да попълните задължителните полета в регистрационната форма (име, имейл адрес и др.), като по този начин Вие декларирате, че отговаряте на изискванията на т. 1.2.

1.4. Вие се задължавате да предоставите верни, пълни и актуални данни при регистрацията и да ги поддържате такива. При неточност в данните Вие нямате право да ползвате Услугите до отстраняването ѝ.

1.5. Вие отговаряте за всички действия, извършени чрез Вашия акаунт с използване на Вашето потребителско име и парола за достъп. Вие се задължавате незабавно да уведомите www.bgmarketo.com/ чрез формата за контакт, в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

1.6. За да публикувате обява, трябва да попълните Формуляр за обява, да изберете своя план (безпалтен или платен) и да се регистрирате. След извършване на плащането, ако не е безплатна услугата, и ако съдържанието на противоречи на тези Правила и условия, обявата Ви ще бъде публикувана на сайта в съотвествие с избрания от Вас план.

1.7. За да продадете нова, неупотребявана стока или за да направите свой магазин, ще трябва да се регистрирате като продавач или да продавате чрез дропшипинг. След одобрението Ви като такъв, Вие имате два избора: –

1.7.1. Сами си качавате продуктите на сaйта www.bgmarketo.com/ и да заплащате договорена комисионна на СОБСТВЕНИКЪТ.

1.7.2. Дропшипингът се реалзира, като предоставяте на СОБСТВЕНИКЪТ  файловете, съдържащи цялата информация за предлаганите от Вас продукти, в изисканите от него формати  и СОБСТВЕНИКЪТ ще качи продуктите Ви на сайта www.bgmarketo.com/.

1.7.3 В случаите описани в т.1.7.1 и т. 1.7.2, както и всички други Ваши искания за показване на продуктите Ви, ще бъдат предмет на допълнително договаряне и заплащане.

Сключване на договор

2.1. С натискането на бутон „Регистрация” и потвърждавайки получения от Вас имейл за регистрация, Вие извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с Нас при тези Условия, и се задължавате да ги спазвате. Преди натискането на бутона “Регистрация”, имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация. Вие приемате, че електронните изявления към www.bgmarketo.com/ и електронните изявления от www.bgmarketo.com/ към Вас ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, със силата на саморъчен подпис. Авторството на тези изявления ще се установява по реда на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4, изр. 2-ро от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”).

2.2. Част от Услугите се предоставят и без да е необходима регистрация. В такива случаи съгласието с настоящите Условия се изразява със самото започване на ползването на Услугите.

2.3. Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и Обявителите в www.bgmarketo.com/  посредством електронна поща.

Ползване на Услугите и съдържанието в сайта, авторски права

3.1. Сайтът дава възможност за публикуване на обяви за продажба на стоки и услуги. Обявите и тяхното съдържание са изцяло отговорност на Продавачът и Обявителят, от който са публикувани. При интерес към продукта Вие се свързавате с Продавачът или Обявителят, който е публикувал обявата в www.detskimagasin.com/

3.2. www.bgmarketo.com/ не е посредник и не участва по никакъв начин в избора Ви или последваща комуникация и договаряне на условия между страните. Решенията са изцяло Ваша отговорност. www.bgmarketo.com/ не е страна по тези взаимоотношения и поради тази причина, в случай че считате, че Продавачът или Обявителят не спазват договорени условия и/или негови действия не са в съответствие със закона, е необходимо да уведомите компетентните държавни органи, в чиито компетенции и правомощия е извършването на съответните проверки и предприемане на действия спрямо тях. Ползването на Услугите предлагани в този сайт е на Ваш собствен риск и отговорност.

3.3. Вие не можете да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи, за цели, различни или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта, без изричното предварително писмено съгласие на www.bgmarketo.com/  и/или на съответните трети лица.

3.4. Публикуваните контакти на Продавачите и/или техни Представители, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно във връзка с интерес по публикуваните обяви. Вие се задължавате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод и на друго място.

3.5. Информацията, която съхранявате в акаунта си и/или изпращате на други лица посредством Сайта, не може да съдържа:

(а) рекламно съдържание, несвързано със сайта;

(б) материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.;

(в) съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.

Прекратяване на акаунт

4.1. Вашият акаунт може да бъде закрит в следните случаи:

(а) по всяко време, със заявка от Ваша страна (чрез функционалността в Сайта);

(б) при дълъг период на неизползване на акаунта (повече от 1 години);

(в) при нарушаване от Ваша страна на тези Условия и/или на други условия, предвидени в Сайта или в закона;

(г) в други случаи, по преценка на www.bgmarketo.com/ с предварително предизвестие.

4.2. Вашият акаунт може да бъде блокиран в следните случаи:

(а) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Сайта или на закона.

(б) при постъпило искане от компетентен държавен орган;

(в) със заявка от Ваша страна, при наличие на основателна причина за това.

4.3. При закриване на акаунт и прекратяване на договора данните, съхранявани в Сайта, се изтриват.

След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 /една/ година се съхраняват:

С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите, за период от 1 /една/ година след прекратяване на акаунта се съхранява информация за неговото сключване. Виж раздел “Срок на съхранение”.

Данните се заличават напълно след изтичане на съответният срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

4.4. Преди закриване на Вашия акаунт, в случай че желаете, имате възможност да изтеглите и съхраните данни, намиращи се в него, чрез предвидените за това функционалности.

4.5. При прекратяване на договора съгласно предвидените в т. 4.1 случаи, www.bgmarketo.com/ не поема отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени вреди от невъзможността да ползвате Услугите след закриване в www.bgmarketo.com/ на акаунта.

Промени

5.1. www.bgmarketo.com/ си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без да е необходимо предварително предупреждение.

5.2. Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на Услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.

5.3. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, в случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа възможност да Ви предоставим Услугите в Сайта. Ако не сте съгласни с Условията, не трябва да ползвате Сайта. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт и прекратите договора по всяко време.

Други

6.1. www.bgmarketo.com/   не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:

(а) ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите;

(б) изтриване или блокиране на Вашия акаунт и/или Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.

6.2. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд.

6.3. В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.

6.4. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.